psycholoog-leeuwarden_v2

Therapie Leeuwarden

Therapie en behandelmethodes

We werken binnen de praktijk van Psycholoog Leeuwarden met verschillende therapieën. Hieronder staan ze kort omschreven. Spreekt een van deze therapievormen je aan en denk je dat dit een oplossing kan zijn voor je klachten? Bel of mail dan met onze assistente Betty Jongbloed.

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Negatieve gedachten zoals ’ik ben niets waard’ kunnen psychisch problemen veroorzaken of versterken.

Samen met je psycholoog ga je in gesprek of jou gedachten over jezelf, anderen en de wereld kloppen. We proberen die gedachten, ook wel cognities genoemd, positief te beïnvloeden en te veranderen. Daardoor verandert je gevoelstoestand en je doen en laten en verminderen uiteindelijk jouw psychische klachten.

Comet

Voor een negatief zelfbeeld. Als jij jezelf niet waardeert kan dat de basis zijn voor angsten, depressies of andere psychische problematiek. De therapie vindt plaats in een groep gelijkgestemden. De therapie kan plaats vinden naast de therapie voor angst, depressie of bijvoorbeeld eetproblemen.

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is bedoeld om de achtergrond van jouw problemen op te helderen. Welke factoren zijn er in jouw gezin van herkomst, jouw eigen levensgeschiedenis, je gedrag die jouw klachten beïnvloeden of veroorzaken? Soms kom je er samen met je psycholoog achter dat ook erfelijke belasting een rol speelt.

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je dagelijks nodig hebt om contact met anderen te maken en te houden! Wil je wat aan je sociale problemen doe, dan kun je een sociale vaardigheidstraining volgen. Je leert contact te maken met anderen en daarbinnen aan te geven wat je wel en wat je niet wilt.

Je werkt in een groep mensen die tegen hetzelfde aanlopen als jij, dat betekent volop herkenning en de mogelijkheid om samen te oefenen!

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapeutische methode voor volwassenen en kinderen die last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s die zij hebben meegemaakt.

De therapeut zal tijdens de therapie aan je vragen aan de ingrijpende gebeurtenis te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens; dit gebeurt om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.

Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart door de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, nu in combinatie met een afleidende taak. Zoals kijken naar de heen en weer bewegende vingers van de therapeut voor jouw ogen, of het luisteren naar klikjes via een koptelefoon.

Het resultaat is dat het in herinnering oproepen van de gebeurtenis dit jou minder ‘raakt’; er lijkt meer afstand te zijn gekomen tot de ervaring, waardoor de schokkende ervaring een plek in jouw levensgeschiedenis kan krijgen.

Emotionally Focused Therapy

Binnen de relatietherapie maak ik gebruik van Emotionally Focused Therapy for couples. Het belangrijkste is om samen met jou/jullie te kijken naar wat er speelt en welke benadering daar het beste bij past.

Individuele kortdurende psychotherapie

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie bij jou kunnen uitlokken als je daar gevoelig voor bent.

De duur van de behandeling varieert tussen 8 en maximaal 20 gesprekken. Hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur en ernst van de depressie.

We staan voor je klaar

Heb je vragen of twijfels, bel of mail ons dan gerust! Onze assistente Betty Jongbloed beantwoordt graag al jouw vragen en neemt je twijfels weg.

Je kunt dagelijks bellen tussen 9 en 16 uur voor een afspraak: 058 – 203 0044

Vanwege het Corona virus is online therapie mogelijk

Meer info
X